Afspraak maken

Slaapaandoeningen

Afspraak maken

Afspraak maken

Verwijzing

Om u aan te melden bij het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Zonder deze verwijzing kunt u geen afspraak maken. Als u slaapgerelateerde klachten heeft raden wij u aan naar uw huisarts te gaan.

Aanmelden

Als u een verwijsbrief heeft, kunt u zich aanmelden bij het Slaapcentrum. Dit kan via telefoonnummer (0314) 32 95 20.
Helaas kunt u zich niet digitaal aanmelden voor het Slaapcentrum.
Na aanmelding wordt u een vragenlijst toegestuurd. Als de vragenlijst ingevuld retour is ontvangen, neemt de secretaresse contact op om een afspraak in te plannen. Zie: Gang van Zaken.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 95 20. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Legitimatiebewijs en verwijsbrief

Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Komt u voor het eerst naar het ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan voor de afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. Verder is het prettig als u de brief van de verwijzende arts meebrengt, waarin de reden van uw komst en eventuele aanvullende informatie zoals de medicijnen die u gebruikt vermeld staan.

MRSA

Komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.