Afspraak maken

Slaapaandoeningen

Afspraak maken

Afspraak maken

Verwijzing

Om u aan te melden bij het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Zonder deze verwijzing kunt u geen afspraak maken. Als u slaapgerelateerde klachten heeft raden wij u aan naar uw huisarts te gaan.

Aanmelden

Als u een verwijsbrief heeft, kunt u zich aanmelden bij het Slaapcentrum. Dit kan via telefoonnummer (0314) 32 95 20.
Helaas kunt u zich niet digitaal aanmelden voor het Slaapcentrum.
Na aanmelding wordt u een vragenlijst toegestuurd. Als de vragenlijst ingevuld retour is ontvangen, neemt de secretaresse contact op om een afspraak in te plannen. Zie: Gang van Zaken.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 95 20. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Afsprakenkaartje en verwijsbrief

Voor uw polikliniekbezoek heeft u een afsprakenkaartje nodig voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
Verder is het prettig als u de brief van de verwijzende arts meebrengt, waarin de reden van uw komst en eventuele aanvullende informatie zoals de medicijnen die u gebruikt vermeld staan.

MRSA

Komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.