Second Opinion Service

Second Opinion Service

Een tweede mening, vaak second opinion genoemd, is een (medisch) oordeel van een andere arts of medisch deskundige dan degene die u behandelt. De tweede mening is bedoeld om u zo uitgebreid mogelijk te informeren voordat u een beslissing neemt over een behandeling of over het voortzetten van een behandeling.
Een patiënt heeft recht op de mening van een andere hulpverlener als de patiënt ernstige twijfels heeft over een diagnose of behandeling, of voor een beslissing staat met ingrijpende gevolgen. Het vragen van een tweede mening (second opinion) kan de patiënt helpen een keuze te maken. De patiënt heeft het recht om 'nee' te zeggen tegen een bepaalde behandeling en om te kiezen voor een andere methode.

Voor alle behandelingen

U kunt over alle behandelingen in de gezondheidszorg een tweede mening vragen. U heeft van niemand toestemming nodig, ook niet van uw eigen hulpverlener. Het is wel aan te bevelen er met uw eigen arts over te praten. Zorg ook voor een verwijzing als u een second opinion in ons ziekenhuis wil, via de huisarts of specialist van een ander ziekenhuis.

Vergoeding second opinion

Veel verzekeraars vergoeden de tweede mening alleen als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Ook worden niet altijd alle kosten vergoed. Meer informatie hierover vindt u in uw verzekeringspolis, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Second opinion service bij het Slaapcentrum

Het Slingeland Ziekenhuis biedt patiënten met slaapaandoeningen van andere zorginstellingen de mogelijkheid om een second opinion te vragen aan één van onze specialisten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten via telefoonnummer (0314) 32 95 20. Voor een second opinion heeft u wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Second Opinion werkwijze (pdf)