Blog › Algemeen

Algemeen

De visie van Marc Bronkhorst (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

uit Apneumagazine nr. 2 2014

Maandag, 15 September 2014 tekst: Myrjam Bakker-Boone
Tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, dat onlangs plaatsvond en waar weer veel mooie ontwikkelingen werden gemeld, was één van de sprekers Marc Bronkhorst, mka-chirurg (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) en een van de eerste NVTS gecertificeerde tandheelkundig specialist-dormologen. Marc werkt in de ziekenhuizen te Doetinchem en Winterswijk en daarnaast ook in implantologiepraktijk het Implantonium te Zevenaar. En hij heeft een zeer eigen geluid…

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

3D-planning van aangezichtschirurgie (Door: LS, webredactie)

MKA-chirurg gebruikt nieuwste techniek

Vrijdag, 31 Januari 2014 Marc Bronkhorst, MKA-chirurgMKA-chirurg Marc Bronkhorst is één van de voorlopers in Nederland op het gebied van de 3D-geplande uitvoering van aangezichtschirurgie. Met behulp van driedimensionale computermodellen bereidt hij deze operaties voor op het gebied van mondziekten, kaak en aangezicht (MKA). Het resultaat wordt daardoor zeer goed voorspelbaar.

ReageerLees verder

Aantal reacties: 5

Uitslapen in het weekend helpt niet tegen effect slaaptekort (Door: LS, webredactie)

Vrijdag, 18 Oktober 2013 Bijslapen in het weekend blijkt volgens recent Amerikaans onderzoek niet te helpen. Het opgelopen slaaptekort gedurende de werkweek is niet te compenseren door in het weekend uit te slapen. De effecten van het slaaptekort worden zo niet ongedaan gemaakt. Met name de concentratie zou niet verbeteren.
Er werd getest of de effecten van slaaptekort tijdens de werkweek konden worden tegengegaan als mensen in het weekend meer sliepen (bijslapen). Dit bleek niet het geval. Hoewel de extra stoffen in het bloed waren verdwenen, was de aandachtsspanne van de proefpersonen niet hersteld.
American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2013


ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Grote succeskans MRA-behandeling (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Donderdag, 03 Oktober 2013 Uit diverse recente onderzoeken is gebleken dat behandeling met snurkbeugel of MRA een hoge succeskans heeft. Het blijkt namelijk dat 95% van de  patienten zoveel baat heeft bij het dragen ervan dat ze dit na enkele jaren nog steeds doen. Bijna 86% is zelfs ook volledig van het snurk- en/of apneuprobleem verlost.

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Cursus Aangezichtschirurgie Dr. William G. Arnett (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Woensdag, 28 Augustus 2013 In april bezochten Dr. Bronkhorst van de afdeling MKA-chirurgie en orthodontist Reijers in Doetinchem in Haarlem een congres van de vermaarde Amerikaanse Mond- Kaak en Aangezichtschirurg Dr. Arnett.
Deze arts drijft in Santa Barbara, California USA een praktijk welke totaal gefocust is op aangezichtsoperaties (www.arnettgunson.com). Tegenwoordig is bekend dat de luchtweg afhankelijk is van de opbouw van het aangezicht. Dat wil zeggen dat een mooi symmetrisch harmonieus profiel ook een goede bovenste luchtweg oplevert.

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

MKA-chirurg onderscheiden met Amerikaanse Pierre Robin award (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Woensdag, 28 Augustus 2013 De American  Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) heeft onlangs Aarnoud Hoekema onderscheiden met de Pierre Robin Award. Deze prijs wordt uitgereikt aan personen die zich in het bijzonder hebben ingezet op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde. Hoekema is gepromoveerd op behandelingen van OSAS met MRA’s. Zijn onderzoek heeft veel nieuwe inzichten verschaft en een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de nieuwe CBO-richtlijn OSAS in 2009.
Hoekema is tevens oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).
Op 22 augustus j.l. was hij de gehele dag in het Slingeland Ziekenhuis. Dit in het kader van aangezichtschirurgie voor behandeling van snurken en OSAS waarover samen met MKA-chirurg Bronkhorst ervaringen werden uitgewisseld.


ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Nooit meer snurken en ongekend fit! (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Lustrumcongres NVTS

Donderdag, 30 Mei 2013 Met een tweedaags congres vierde de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde op 12 april 2013 haar 5-jarig bestaan. De tandheelkundige slaapgeneeskunde vindt haar oorsprong in 1920 toen orthodontisten ontdekten dat patiëntjes met een activator niet meer snurkten en veel fitter werden. Tijdens de slaap kan naast snurken ook de ademweg geheel of gedeeltelijk dichtvallen met ademstilstanden tot gevolg (obstructief slaapapneusyndroom). Een activator die de onderkaak naar voren houdt kan dan een oplossing zijn.

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Nieuwe versie Somnodent MRA (Door: LS, webredactie)

Dinsdag, 02 April 2013 Op maandag 18 maart was er een symposium aangaande een nieuwe versie van het Somnodent MRA, zoals dat ook in ons ziekenhuis wordt toegepast voor de behandeling van snurken en OSAS.
Op deze avond werd de nieuwe versie van het MRA geintroduceerd door iemand uit Australie die 15 jaar geleden aan de wieg stond van de eerste Somnodent MRA's. De nieuwe versie heeft als voordelen: snelle en simpele titratie, geen metalen onderdelen en makkelijker te dragen, reinigen en aan te passen.

MA Bronkhorst, MKA-chirurgReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Resultaten onderzoek onder slaapklinieken Nederland (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

onderzoek uitgevoerd door Apneuvereniging

Donderdag, 28 Februari 2013 In het rapport "Kansrijke Klinieken" staat onder andere het volgende:

Door een aantal patienten wordt kaakchirurgie gezien als een aantrekkelijke behandeling. Het gaat dan met name om jongere patienten en vrouwen, die er tegenop zien de rest van hun leven 365 nachten per jaar met een CPAP of MRA te moeten slapen. Kaakchirurgie belooft met een paar maanden "tobben" een blijvende oplossing en en-passant een daadkrachtige kaaklijn. Wat de medische merites en de succespercentages op termijn zijn, is iets voor de medische wetenschap.

In het Slingeland Ziekenhuis worden door mij en mijn collega's jaarlijks zo'n 100 of meer aangezichtsoperaties uitgevoerd. Het gaat daarbij om verplaatsingen van de onderkaak en ook de bovenkaak en kin.
Zo'n 1 op de 5 mensen in Nederland heeft in meer of mindere mate een terugliggende onderkaak. Steeds vaker blijkt er een duidelijke relatie met snurken en ademstops.
Alle patiënten die door ons operatief hiervoor behandeld zijn, snurken NIET meer en hebben ook GEEN OSAS meer. In de Verenigde Staten zijn er al speciale klinieken die zich alleen maar hiermee bezighouden. De Nederlandse richtlijnen en behandelprotocollen lopen wat dat betreft helaas enkele jaren achter.  

Marc Bronkhorst
MKA-chirurg

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Lidmaatschap Apneuvereniging (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Vrijdag, 01 Februari 2013 Voor alle mensen met apneu is er in Nederland de apneuvereniging. Van, voor en door ervaringsdeskundigen. Voor iedereen die het beste van zijn apneu probleem wil maken is er een schat aan informatie te verkrijgen via deze vereniging. Onder andere via het 3-maandelijkse ApneuMagazine.

Een andere belangrijke reden om lid te worden is de toenemende macht van de zorgverzekeraars; gestimuleerd door de overheid bedreigen budgettering, contractering en lagere tarieven de kwaliteit van de behandelingen voor OSAS. De ApneuVereniging speelt een belangrijke rol om de belangen van alle patienten te behartigen.

Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirug

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Lange termijn effecten MRA-beugel (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Dinsdag, 02 Oktober 2012 In november promoveert MKA-chirurg Michiel Doff aan het UMCG op onderzoekingen naar lange termijn effecten van MRA behandelingen. Een van de uikomsten is dat MRA-behandeling bij lichte en matige OSAS op langere termijn net zo effectief is als de CPAP. De bij effecten van een MRA zoals veranderingen van de tandstand zijn gering. Enkele van de stellingen behorend bij het proefschrift luiden dan ook: "De effectiviteit van een mandibulair repositie apparaat overstijgt in hoge mate de mogelijke neveneffecten op het gebit" en "Het mandibulair repositie apparaat is voor de behandeling van een mild en matig obstructief slaap-apneu syndroom ook op lange termijn een behandeling van eerste keus".

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Nieuwe verpakking MRA (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Donderdag, 30 Augustus 2012 Nadat bij patiënten gebitsafdrukken zijn gemaakt, duurt het enkele weken voor een MRA vervaardigd is. Sinds kort krijgen patiënten de Somonnodent MRA's bij het plaatsen geleverd in een fraaie 'omdoos'.  Deze verpakking is zeer functioneel want de gipsmodellen en de beetregistratie van het gebit waar het MRA op gemaakt is kunnen er in bewaard worden.

ReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Onderzoek toont tevredenheid MRA-gebruikers (Door: M.A. Bronkhorst, MKA-chirurg)

Vrijdag, 06 Juli 2012 Veel van de patiënten in ons ziekenhuis hebben een Somnodent Flex MRA-beugel van de firma Somnodent aangemeten gekregen. Het bedrijf voert zelf een enquete uit onder gebruikers van hun MRA's.

Ik kan me samen met de tandartsen op onze afdeling MKA-chirurgie wel vinden in de volgende uitslagen van de onderzoeksenquete:

"De Somnodent gebruikers in dit onderzoek zijn bijna allemaal net gediagnosticeerde patienten. Er is maar een beperkt aantal overstappers bij. Een klein deel had eerdere ervaringen met CPAP (16%) of een MRA (15%).

Ruim 80% draagt het MRA ieder nacht. Bijna iedereen (92%) vind hem gemakkelijk in en uit te doen. Volgens meer dan driekwart van de respondenten werkt het MRA naar volle tevredenheid. Maar dat wil niet zeggen dat hij volledig effectief is. Volgens ruim dertig procent werkt hij voor 100%. Ruim de helft vind het MRA  voor 75% effectief. Volgens zo'n 5% van de respondenten werkt het mra niet. Een deel van de respondenten (22%) is het ook eens met de uitspraak: De Somnodent werkte in het begin beter dan nu. Ruim 70% zegt dat dat ze zich nu minder vermoeid voelen dan vroeger."

Naar mijn idee zijn we goed bezig maar is er ook nog wel wat verbetering te bereiken in de patientenselectie en ook in de begeleiding bij het dragen van het MRA.

Groet Marc Bronkhorst
MKA-chirurgReageerLees verder

Aantal reacties: 0

Kwaliteit Slaapcentrum Slingeland (Door: LS, webredactie)

Donderdag, 29 Maart 2012

Slaapcentrum krijgt drie sterren van ApneuVereniging 

Het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft in 2011 drie sterren ontvangen van de ApneuVereniging. De sterren benadrukken de kwaliteit van het behandelcentrum. van Nederland op het gebied van de behandeling van slaapapneu.
Op basis van dit onderzoek behoort het Slingeland Ziekenhuis tot de 42 klinieken die bovengemiddeld presteren.


ReageerLees verder

Aantal reacties: 0


 
Archief