Overslaan en naar de inhoud gaan

Positietherapie bij positieafhankelijke OSAS

Gepubliceerd op: 08 april 2022

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een blokkering van de luchtweg tijdens de slaap, vaker optreedt bij een rugligging dan bij een zijligging.
Bij positieafhankelijk OSAS (POSAS) is sprake van een groot aantal ademstops tijdens de slaap, bij een patiënt in de rugligging. Terwijl in andere slaaphoudingen zoals de zijligging, dit niet of veel minder vaak optreedt.
Bij POSAS is het aantal (bijna) ademstops (AHI) per uur dan minimaal twee keer zo hoog in rugligging als in een andere slaaphouding.

Diagnose

De diagnose POSAS kan gesteld worden op basis van de resultaten van een slaapregistratie (polygrafie of polysomnografie) waarbij ook de slaaphouding geregistreerd wordt.

Behandeling

Als er sprake is van POSAS, dan is een mogelijke behandeling 'positietherapie'. Bij positietherapie wordt een zijligging tijdens de slaap geforceerd. De OSAS-consulent kan hierover advies en uitleg geven.

De uitgangspunten van positietherapie zijn:

  • een relatief eenvoudig toepasbare behandeling.
  • kan leiden tot een belangrijke daling van de AHI (ademstops per uur).
  • alleen mogelijk bij milde tot matige OSAS. Heeft onvoldoende effect bij ernstige OSAS.
  • het effect ervan kan bij toenemend lichaamsgewicht (hogere BMI) afnemen.
  • kan toegepast worden in combinatie met andere therapievormen zoals CPAP, MRA en KNO-ingrepen.

Een advies kan zijn om ‘s nachts te gaan slapen met de Slaappositie trainer. Met een proefperiode kan er aangetoond worden of het al dan niet een effectieve behandeling is.
Er zal na enige tijd een nieuwe slaapregistratie plaatsvinden om te beoordelen of de geforceerde zijligging voldoende resultaat geeft.

Hulpmiddelen bij positietherapie

Er zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar die bij positietherapie gebruikt kunnen worden. De LUNOA wordt vergoed door de zorgverzekeraars als er sprake is van positiefahankelijk OSA(s). Als u naast deze LUNOA ook nog een andere behandeling krijgt, wordt er maar één behandelapparaat vergoed. 

LUNOA (Nightbalance)

De LUNOA is een Slaappositie-trainer. Het apparaat meet continu het slaapgedrag en geeft op basis daarvan op de juiste momenten een prikkel om van positie te veranderen. Het apparaat geeft tijdens de slaap een lichte trilling af als men op de rug gaat liggen. 
In de analyse van het slaapgedrag is te zien wat de slaaptijd is, in welke houdingen er wordt geslapen, hoeveel er wordt bewogen tijdens de slaap en of er een reactie plaatsvind op de trilling. Vaak is te zien dat dit verschilt per nacht. 
Het medische hulpmiddel wordt op de borst/buik gedragen en wordt  met een band om uw borst bevestigd.

 

 

Laatst bijgewerkt op: 08 april 2022

Beter slapen

Beter slapen

adviezen

slaapapneu-vermoeid.jpg
Vrouwen met slaapapneu